Beleef je wereld
Samen beleven, samen leren, samen groeien

Beleef je wereld is een kleinschalig belevingscentrum voor mens en dier. In dit centrum gaan kinderen en volwassen mensen op zoek naar hun eigen animaliteit*, én de animaliteit van andere dieren.

Al spelend en belevend in een natuur-rijke omgeving, leer je je zintuigen te gebruiken, je omgeving te onderzoeken, te voelen hoe je beweegt en nieuwsgierig te zijn naar de beleving van een ander.

Ook leer je hoe je aandacht kunt hebben voor de beleving en het perspectief van andere dierenwaaronder onze IJslandse paarden. Onze paarden worden niet getraind of geconditioneerd om "gehoorzaam" te zijn aan de mens, maar krijgen de ruimte om de wereld vanuit hun eigen behoefte en nieuwsgierigheid te onderzoeken en te beleven.

Beleef je wereld laat je ervaren hoe mensen en andere dieren op een gelijkwaardige manier met elkaar kunnen samenleven, zonder dat de één de baas is over de ander. Zo leer je de dieren kennen zoals ze werkelijk zijn!

Aandacht voor animaliteit kan je ook helpen om belevend, nieuwsgierig en krachtig in het leven te staan, en je niet te laten meeslepen door de verwachtingen en prestatiedruk van onze hectische, mensgerichte maatschappij. 


Samen beleven geeft mensen en dieren de gelegenheid om van elkaar te leren, en samen te groeien!


Nieuwsgierig geworden? Kijk eens rustig verder op deze website, of meld jezelf of je kind aan voor een van onze Activiteiten.


Informatie en inschrijving: info@beleefjewereld.nl 


*Animaliteit is het gemeenschappelijke dier-zijn dat alle dieren op aarde met elkaar verbindt. Een belangrijk kenmerk van animaliteit is het aangeboren vermogen van elk dier om de wereld vanuit zijn of haar individuele behoefte en nieuwsgierigheid te onderzoeken en te beleven, en die beleving te delen met andere dieren.

Activiteiten voor kinderen

  • Op avontuur in de natuur! (5 en 6 jaar)
  • Belevende dieren (vanaf 7 jaar)
  • Beleven tussen de paarden (individueel)